Participativni proračun

Predlagaj

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna si lahko oddal/-a od 22. junija do 22. julija 2020. 

Zbirali bomo predloge projektov o porabi 960.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Koper za leti 2021 in 2022. Vse oddane predloge bo pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 5.000 in 20.000 € z DDV-jem in ali ustreza drugim predpisanim pogojem iz poziva. Če predlog projekta ustreza vsem predpisanim pogojem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Glasuj

Med 14. in 23. septembrom 2020 si odločal/-a o porabi 960.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Koper.

Glasoval/-a si lahko za oddane predloge projektov, ki so izvedljivi, zakoniti, v občinski pristojnosti, ne presegajo višine sredstev posameznega območja participativnega proračuna in ustrezajo predpisanim pogojem iz poziva. Glasoval je lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo je lahko glasoval samo enkrat. Poleg spletnega je bilo možno tudi osebno glasovanje, in sicer v vložišču MOK ali na sedežih krajevnih skupnosti. 

Spremljaj

Spremljaj izvedbo izglasovanih projektov participativnega proračuna na tem spletnem mestu.

Vstopi