Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev igrišča v Bezovici

Mitja Nedoh  –  11. 07. 2020  –  Območje 6

Ker se v Bezovici že od nekdaj igrajo vsi športi, predvsem nogomet in je tudi kar nekaj družin z mlajšimi otroki, ki nimajo primernih igral, predlagam, da se naše dotrajano igrišče, ki smo ga do sedaj po naših najboljših močeh sami popravljali in urejali, prestavi ali usaj uredi in preplasti. Igrala, ki ji imamo so nevarna za otroke, saj so stara in zarjavela, ki smo jih pripeljali iz vasi, v katerih so jih zamenjali. Zaželjen bi bil tudi nadstrešek, saj smo sedanjega naredili sami iz akicij in cerade. 

Igrišče je v zelo slabem stanju: vdrtina na sredini igrišča, kjer se ob vsakem dežju nabira voda, razpoke do 5cm okoli celotnega igrišča, razpoke po igrišču,nasip zemlje v kotu in vdrta tla na drugem kotu, tako da bi bilo vse to za urediti saj sami ne zmoremo. Igrala so zarjavela in stara. Nadstrešek za druženje. Rampo za dvigovanje telesa saj je veliko športnikov v vasi.

Če je možno premestitev igrišča ali vsaj konkretna ureditev in preplastitev.

Nove gole in mreže, če je možnost tudi koše.

Otroško igrišče.

Nov nadstrešek.

Rampa za dvigovanje telesa.

Bezovica igrišče - Zavrte

Pozimi 2021.

Spremenilo bi se vaško življenje, druženje, možnost igranja športov in rekreacije in varno igranje naših najmlajših.

Vsebina Znesek z DDV
ureditev in preplastitev igrišča 10000
otroška igrala5000
nadstrešek3000
ureditev okolice2000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €

Dela se izvedejo v obsegu do skupne vrednosti 20.000 €.