Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagan projekt se nanaša na aktivnost, ki poteka kot zasebna podjetniška pobuda in kot tak ni v pristojnosti Mestne občine Koper. V kolikor bi občina prevzela celotno storitev projekt presega 20.000 €. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Izposojevalnica večsedežnih koles in pedalinov med Koprom in Izolo

Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2020  –  Območje 1

Trenutno si lahko večsedežna kolesa (eco-fun) in pedaline izposodimo le v Kopru. So časovno omejeni in precej dragi, vrniti jih moramo na izhodiščno točko, torej je njihov namen samo doživetje, ne pa tudi funkcionalnost. Ker je Izola tako blizu, bi lahko z obojestransko izposojo omogočili zabavno, alternativno poletno mobilnost med mestoma ter tako spodbudili njihovo uporabo tudi med domačini.

Predlagam, da se izposoja večsedežnih koles (eco-fun) in pedalinov omogoči na vsaj dveh točkah, in sicer na že obstoječih lokacijah v Kopru in pa tudi v Izoli na primerni lokaciji blizu promenade/Obalne ceste (za kolesa) in blizu plaže (za pedaline). Primerna lokacija bi bila po mojem mnenju kar območje Rude blizu nadvoza oz. po smislu kje drugje. Bistvo predloga je, da si lahko izposodimo kolo ali pedalin v Kopru (ali Izoli) in ga v roku časovne omejitve vrnemo na drugi lokaciji v Izoli (ali Kopru).

Občina bi skupaj z občino Izola (ali pa v samoizvedbi) financirala obratovanje nove točke izposojevalnice. Morda bi za to, da se lahko kolo ali pedalin pusti na drugi lokaciji, uvedli tudi skromno doplačilo za kritje stroškov obratovanja druge lokacije, če bi bilo to potrebno, in sicer če bi prihajalo do tega, da bi bila ena lokacija preobremenjena, druga pa prazna in bi bilo treba kolesa ali pedaline premeščati med lokacijama.

Območje 1. Na že obstoječih lokacijah v Kopru in pa na območju Rude pri nadvozu v Izoli. Po smislu lahko tudi kje drugje.

Projekt naj se izvaja vsako leto v poletni turistični sezoni. Izposojevalnico koles se lahko izpelje že od 27. aprila dalje, medtem ko se na izposojo pedalinov počaka do junija.

Domačini in turisti bi lahko večsedežna kolesa in pedaline uporabljali tudi kot prevozno sredstvo, ne samo za krožno doživetje, kjer se moraš vrniti na izhodiščno točko in si tako še bolj omejen. Na ta način bi se morda več ljudi odločilo za izposojo, hkrati pa bi se spodbujala mobilnost med občinama.

Vsebina Znesek z DDV
Izposojevalec koles (min. postavka, študentska napotnica, upoštevan 10 % dvig min. postavke do naslednje sezone, 12 h/dan, 22 tednov: petek, sobota, nedelja) 6638,55
Izposojevalec pedalinov (min. postavka, študentska napotnica, upoštevan 10 % dvig min. postavke do naslednje sezone, 12 h/dan, 16 tednov: petek, sobota, nedelja)4828,03
2x Nova davčna blagajna1200
2x Stol, miza in senčnik300
2x Novi samostoječi reklamni pano200
Skupaj 13166