Participativni proračun

Obnova stare poti Pavliči-Mazurinov mlin v dolini reke Dragonje

Danilo Maršič  –  11. 07. 2020  –  Območje 5
Mazurinov mlin
Mazurinov mlin

Iz zaselka Pavliči v dolino reke Dragonje, ki je ena izmed najlepših naravnih znamenitosti slovenske Istre vodi stara pot, ki je neprevozna. Po tej poti, ki je bila včasih bližnjica iz Istre v Koper in Trst, so domačini iz Pavličev, Sirčev in okoliških krajev vozili mlet žita v 300 let star, edini ohranjen mlin na reki Dragonji-Mazurinov mlin. Ker je pot sedaj neprevozna, ni mogoč dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so v zaraščanju, onemogočene so komunikacijske poti med naselji, ki jih je ta pot vedno povezovala. Slikovita pot ima velik potencial postati priljubljena sprehajalna in kolesarska pot, primerna za družinske izlete do naravnih in kulturnih znamenitosti (reka Dragonja, Mazurinov mlin, skriti izvir pitne vode "Baruškela" ter redke živalske in rastlinske vrste).

Predlagamo obnovo poti v makadamski izvedbi, v dolžini 1000 metrov, v širini 2,5 metra, z ureditvijo najnujnejšega odvodnjavanja meteornih vod. Bistvo tega predloga je, da se ponovno omogoči dostop do kmetijskih zemljišč in sosednjih vasi, do reke Dragonje in Mazurinovega mlina.

Za obnovo poti je potrebno izdelati minimalno tehnično dokumentacijo, načrt s popisom del in izbrati izvajalca.

Projekt naj bi se izvajal na obstoječi trasi poti iz zaselka Pavliči do doline reke Dragonje, na parcelnih številkah K.O. Gradin 2725 in 2723, ki sta v lasti Mestne občine Koper.

Želimo si obnovo poti v letu 2021.

Po obnovi poti bo omogočen dostop do doline reke Dragonje za lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč ter za izletnike do kulturnih in naravnih znamenitosti. Povezano bo več krajevnih skupnosti: Gradin, Marezige, Gračišče in Boršt. Zagotovljena bo dostopna pot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč.

Vsebina Znesek z DDV
Predvideni stroški izvedbe del z DDV so: 1.000m1 X 18€ = 18.000€ + stroški izvedbe projekta z DDV = 2.000€. Skupaj = 20.000€
Skupaj 0

Vrednost projekta

20000 €