Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

RAKITOVEC: SANACIJA DVEH KALOV ZARADI POPLAVLJANJA OB MOČNIH DEŽEVJIH

IGOR MIKLAVČIČ  –  11. 07. 2020  –  Območje 6

Katero temo, težavo oz.izziv predlog naslavlja?

Sanacija kalov na vrhu vasi je potrebna zato, ker se voda že ob normalnih padavinah in nalivih prelije iz okvirja posameznega kala in izteka po vaških stezah in ulicah. Pred leti smo krajani sami, obdobno in le delno sanirali kale, brežino kot tudi kolovoz ob njih, za trajno sanacijo pa je potrebno več, zato ta predlog.

Kaj konkretno predlagate? Kaj se bo zgodilo?

Strokovni ogled kraja ob večjem deževju in izdelati plan sanacije z predvidenimi izpusti. Po sanaciji se voda iz kala ne bo prelivala in tekla vsepovsod.

Vodo v obnovljenih kalih bi lahko poleti uporabljali za zalivanje na prosti pad.

Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev mulja in čiščenje kalov, utrditev brežine okrog kalov in nad kolovozom, temeljito očistiti dovod vode v kal, postavitev peskolova in iztoka iz kala ter povezava obeh kalov, kot je bilo prej z vgajeno odtočno cevjo in peskolovom. 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Rakitovec, zgornji, zahodni del vasi, na parcelah 114/1; 114/4; in 113/2.

Časovni okvir:

V letu 2021, pred jesenskimi padavinami.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Urejeni vodotoki ob daljšem in večjem deževju in možnost uporabe količine zajete vode za zalivanje vseh vrtov ali njiv na prosti pad. 

Okvirna vrednost predlaganega projekta po strokovni oceni znaša 11.000 Eur.

Vsebina Znesek z DDV
Čiščenje in odstranjevanje 4.000
Dela okrog brežine in obeh kalov 4.000
Ostala dela -peskolovi dovodne odvodne cevi3.500
Skupaj 11