Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v celoti v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

RAKITOVEC: SANACIJA VODNEGA ZAJETJA

IGOR MIKLAVČIČ  –  11. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prenova je potrebna, ker zajetje prepušča na več mestih. Čiščenje in praznjenje zajetja smo v prejšnjih letih opravljali prostovoljni gasilci z motornimi črpalkami. Zajetje ima primarni namen akumulacijo vode za gašenje požarov. Vsakih nekaj let je potrebno opraviti strokovno in temeljito obnovo s kvalitetnimi sredstvi.

Kaj konkretno predlagate?

Obnova osnovnega notranjega premaza, obnova celotnega zgornjega roba in zidov z vgradnjo pralnih plošč, izkop in postavitev cevi za praznjenje zajetja, postavitev ograje Živex okrog celotnega zajetja. 

Zajetje bo lahko uporabno tudi kot bazen v vročih poletnih mesecih. 

Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obnova dna s primernimi materiali, obnova zida in postavitev odvodnih cevi z ventili za praznjenje zajetja. Ureditev prostora okrog zajetja in postavitev ograje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Rakitovcu, vodno zajetje, parcela št. 1185/27, KO Rakitovec.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi v letu 2021. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Praznjenje zajetja zaradi čiščenja, ki smo ga opravljali s črpalkami, ne bilo več potrebno, ker bi bile odtočne cevi. Z obnovo zidu in postavitvijo plošč bi zajetje imelo privlačen videz pravega bazena. In primerno tudi uporabnega, kar sedaj ni.

Vrednost:  15.000 Eur z DDV.

Vsebina Znesek z DDV
Kompletna obnova zajetja 15.000
Skupaj 15