Participativni proračun

OTROŠKA IGRALA V BORŠTU

Boštaranka  –  11. 07. 2020  –  Območje 5

V vasi Boršt imamo igrala stara 40 let, katera so zastarela, nevarna in  neprimerna za otroke. Nekatera igrala že razpadajo in tako predstvaljajo nevarno igro našim otrokom.

 

 

 

 

Predlagam, da se v vasi postavijo nova igrala, primerna in predvsem taka, katera ustrezajo današnjemu standardu varne igre. Otroci se bodo lahko tako igrali na varnih igralih in staršem ne bo ppotrebno ves čas slediti otroku, da se ne bi poškodoval. 

Projekt zahteva enostavno izvedbo, saj je potrebna le postavitev novih igral. 

Na zemljišču od zadružnem domu, kjer so trenutno postavljena povsem zastarela in otrokom nevarna igrala. 

Projekt bi se lahko izvedel takoj, ko bo mogoče. 

Predvsem bi bilo poskrbljeno za varnost naših otrok. Nova igrala bi zarisala neskončen nasmeh in veliko veselje našim otrokom, saj smo najbrž edina vas s tako zastarelimi igrali, otrok pa je v naši vasi vsako leto več. Prav tako imamo v naši krajevni skupnosti samo ta igrala, saj jih Labor in Glem sploh nimata. Iz tega razloga bi bilo nujno potrebno razmisliti o podanem predlogu, saj se na teh igralih igrajo otroci iz kar treh vasi. Mislim, da je ni krajevne skupnosti, v kateri bi se vsi otroci igrali le na enih igralih. 

Vrednost projekta

12000 €

Če bo projekt izglasovan se bodo obnovljena igrala postavila na igrišču v Borštu.