Participativni proračun

Asfaltiranje parkirišča in ureditev ekološkega otoka za vrtcem v Bertokih

Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2020  –  Območje 4

Makadamsko parkirišče in ekološki otok pri krožišču v Bertokih (za vrtcem) sta neurejenega videza, avtomobili so parkirani po sredini.

Predlagamo asfaltiranje parkirišča in omejitev dostopa samo za osebne avtomobile, hkrati ureditev in ozelenitev ekološkega otoka ob parkirišču. 

Ureditev podlage in asfaltiranje. Betoniranje ter ozelenitev ekološkega otoka.

V Bertokih, makadamsko parkirišče med vrtcem in krožiščem.

 Prva polovica 2021.

Lepši izgled, parkirna mesta za lokalno prebivalstvo, urejen dostop do ekološkega otoka.

Vrednost projekta

20000 €