Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Mobilni panoji za postavitev razstav

Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2020  –  Območje 1
Primer_razstavnih_panojev_Novo_mesto.jpg
Primer_razstavnih_panojev_Novo_mesto.jpg

S postavitvijo razstavnih panojev na javnih površinah, npr. na Trgu Brolo, oživljamo mestno jedro Kopra ter promoviramo kulturno dejavnost mesta. Panoje se izdela, da so lahko mobilni in se jih tako lahko premika tudi na druge lokacije po Mestni občini Koper. Panoje se izdela tako, da se vsebino panojev (razstave) spreminja in tako omogoča skozi celo leto več različnih vsebinskih razstav in privablja gledalce razstave večkrat v mestno jedro. Razstavljali bi lahko samo občani Kopra in se tako omogoča promocijo koprskih ustvarjalcev. 

Projekt naslavlja dve glavni temi:

- oživljanje mestnega jedra;

- promocija kulturne dejavnosti in ustvarjalcev MO Koper.  

Predlagamo nabavo razstavnih panojev, katerih vsebino se lahko enostavno in brez večjih stroškov lahko večkrat zamenja. Panoji morajo biti "mobilni" (da se jih lahko uporabi tudi za druge lokacije), istočasno pa stabilni (npr. v primeru burje).

Mestno jedro Kopra bo pridobilo obogaten prostor z dodatno kulturno vsebino, kot si jo mesto Koper zasluži. 

Izvesti je potrebno naslednje aktivnosti:

- pridobitev dovoljenja za postavitev razstavnih panojev;

- določitev mikrolokacije za postavitev panojev (predlagamo Trg Brolo);

- določitev oblike/materiala/dimenzije razstavnih panojev;

- pridobivanje ponudb za nabavo 10-15 panojev (odvisno od cene posameznega panoja);

- nabava, dostava in montaža razstavnih panojev;

- izdelava razpisa ali določitev vsebine za prvo razstavo;

- izdelava vsebin za prvo rasztavo;

- redno vzdrževanje panojev in njihovo upravljanje (določanje vsebine novih razstav, izdelava vsakokratnih vsebin/plakatov za razstavne panoje, organizacija promocije/otvoritve vsakokratne razstave) - upravljanje le teh bi lahko prevzel Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, vsebino grafik pa bi lahko plačali avtorji le-teh oz. tisti, ki si želijo svoje izdelke razstavljati. 

Na Trgu Brolo, z možnostjo postavitve tudi na druge lokacije.

Takoj, ko bo mogoče. Prva otvoritev razstave naj bo maja 2021, za občinski praznik.

Tema razstave je lahko: fotografska razstava zanimivih detajlov mestnega jedra Kopra (na ta način se stimulira občane in obiskovalce Kopra, da mesto še dodatno raziščejo).

Mestno jedro Kopra bo bogatejše za dodatno vsebino (bo dodatno oživelo), istočasno pa je to lahko dobra promocija koprskih ustvarjalcev.

Vsebina Znesek z DDV
Nabava, dostava in montaža razstavnih panojev (10 - 15 panojev) 10000
Oblikovanje in izdelava grafik za prvo razstavo 5000
Promocija/oglaševanje in otvoritev razstave5000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

10000 €

Komisija je vrednost predlaganih del in aktivnosti ocenila na 10.000 € in ustrezno prilagodila predlog.