Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Foto točka Socerb

Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2020  –  Območje 6
Razgled_Socerb.jpeg
Razgled_Socerb.jpeg

Socerb slovi po enem najlepših razgledov na tržaški zaliv. S postavitvijo foto točke, se razgledni ploščadi na Socerbu dodeli novo dodano vrednost na kateri se bodo obiskovalci slikali, svoje slike nato objavili na družbenih omrežjih in tako širili promocijo Socerba in Kopra po Sloveniji in spletu. Foto točka bo tako postala dodaten motiv za obisk podeželja Kopra, popestrila dneve obiskovalcev Kopra. 

Projekt naslavlja potrebo po vzpostavitvi dodatnih atrakcij na podeželju Kopra. 

Predlagamo - postavitev foto točke, ki jo vsebinsko oblikujejo predstavniki KS, vaščani Socerba s pomočjo krajinskega arhitekta in oblikovalca oz. izdelovalca t.i. foto točke. 

Slednje zajema: oblikovanje konstrukcije (idejna zasnova, grafija/oblika, določitev materialov, mikrolokacije itd.), izdelavo kontrukcije, montažo konstrukcije ter redno vzdrževanje le te (kar je lahko v domeni KS Črni Kal). 

Ko je konstrukcija postavljena se lahko izvede mini otvoritveni dogodek, za promocijo le te. 

Akcijski načrt:

- braistorming s strokovnjaki/vaščani/KS/občino, kakšna naj bo tematika/oblika/vsebina foto točke;

- oblikovanje fotototočke (izdelava idejne zasnove);

- določitev materialov posameznih elementov;

- pridobivanje ponudb za izdelavo, dostavo in montažo fototočke;

- pridobivanje dovoljenja za postavitev foto točke (od občine ali sklada kmetijskih zemljišč - odvisno kdo je lastnik mikrolokacije);

- promocija fototočke (izdelava foto in video promo materiala, organizacija mini otvoritve, oglaševanje foto točke);

- sledi redno vzdrževanje in promoviranje foto točke (kar lahko prevzame KS ali najemnik grada Socerb).

Na razgledni ploščadi na Socerbu. Točno mikrolokacijo se določi s krajinskim ali drugih arhitektom.

Foto točko se postavi na zemljišču občine ali javnem dobru ali zemljišču sklada kmetijskih zemljišč. 

Takoj, ko bo možno. V 2021.

Prepoznavnost podeželja MO Koper in Socerba.

Vsebina Znesek z DDV
Izdelava idejne zasnove 2000
Izdelava konstrukcije z montažo in dostavo15000
Promocija in izdelava foto/video materiala ter mini otvoritve3000
Skupaj 20000