Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Občina je že pristopila k pristojnemu ministrstvu za celovito reševanje opisane problematike. Predlog se izloči iz glasovanja.

Okrepitev javnega prevoza v zaledju

Uporabnik izbrisan  –  24. 06. 2020  –  Območje 4

V bližnjem koprskem zaledju se vsakodnevno soočamo s skromno avtobusno linijo Dvori - Koper, ki vozi nekajkrat dnevno ob vikendih pa vaščanom ni na voljo. Ker živimo dokaj blizu mesta se sprašujemo zakaj občina ne uredi mestnega prometa tudi do "predmestja", ki bo z urbanizacijo pokrajine kmalu zaživelo tudi kot del mesta Koper. Mladi pogrešamo okrepljene povezave na tej liniji predvsem ob večernih urah (do 22. ure) in prav tako med vikendi zjutraj in zvečer. Prijetno smo pozdravili realizacijo predloga v mesecu kulture, vendar se je treba zavedati, da je bil čas implementacije nekoliko zgrešen, saj je poletje tisti čas, ko se pogosteje družimo in koristimo prevoz v večernih urah. Res me veseli, da je MOK in župan Aleš Bržan v preteklosti že pokazal interes za podeželje, ki ga je primanjkovalo in preprečil diskriminacijo in neenako obravnavo prebivalk in prebivalcev na tem območju na področju javnega prevoza. 

Predlagam, da Mestna občina Koper uredi boljše povezave med Koprom in zaledjem. Priporočam, da MOK na predlog gleda kot na primer trajnostnega razvijanja domačega okolja in se zaveda stalne problematike. Za začetek bi zadostovalo, če bi občina uredila prevoz med poletnimi počitnicami in v mesecu septembru, zatem pa iskala trajno rešitev težave. 

Predlagam, da se promet sofinancira vendar ohrani plačljiv - tako lahko s sredstvi pokrijemo stroške celotnega obdobja.

Posebej izpostavljam priporočilo, da se pri prevoznikih opravi občasen nenapovedan nadzor, saj občasno ne upoštevajo urnika - v času brezplačnega prevoza (februarja) so vozniki ubirali svoje poti in se niso držali predpisanega urnika. 

Projekt bi se izvajal na trasi Koper - Dvori, Dvori - Koper. 

Projekt bi se izvedel med poletjem in deloma v mesecu septembru. 

Vsekakor priporočam nadaljevanje projekta zunaj sredstev participativnega proračuna MOK kot trajnostni projekt za razvoj koprskega podeželja. 

Vsekakor bi omogočili enake možnosti prebivalkam in prebivalcem MOK ter zagotovili boljše počutje in vzdušje med ljudmi, vašimi volilkami in volilci.