Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Izdelava pločnika od Kavaličev do Marezig

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 4

Od Kavalič do Marezig poteka dotrajana cesta, ki je že več let predvidena za obnovo. Cesta je ozka, zavita, neosvetljena. Ker se tu sprehaja veliko ljudi je velika nevarnost, da bo kdo koga povozil. 

Predlagam, da se ob robu obstoječe ceste oz. na novo predvideni trasi izdela pločnik oz. če za to ni sredstev, da se izdela cca 1 meter širok makadamski pas za pešče. S tem bodo pešči imeli svoj koridor za hojo in ne bodo hodili po cesti. S tem se bistveno poveča prometno varnost, naredi pa se tudi nekaj za ljudi na podeželju. Če je lahk ocel Koper poln pločnikov, osvetljenih z najrazličnejšemi lučkami si tu na podeželju tudi zaslužimo vsaj makadamsko pešpot. Pešpot se lahko poveže tudi z vinsko fontano in ustrezno označi, ter tako naredi nekaj za promocijo teh krajev.

Pločnik se izvede na trasi nove ceste, za katero so že odkupljena zemljišča, lahko pa se uporabi tudi lokalne kolovoze. Ootrebno je z kopačem odkopati pas zemlje, ter jo utrditi z nasutjem cca 30 cm tampona. 

Ob cesti med KAvaliči v Svetem Antonu in MAaezigami

proejkt se lahko izvede v roku meseca dni, čimprej.

Prometna varnost, turistična promocija tega dela, urejena sprehajalna pot za lokalno prebivalstvo na podeželju, ki bi se več gibalo, možnost rekreacije na urejeni pešpoti, ki je sedaj ni

Vrednost projekta

25000 €

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.