Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Krožišče v Kavaličih

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 4

Prometna varnost

Na križišču Lopar - MArezige - Kavaliči predlagam, da se izdela krožišče, saj je to križišče zelo nepregledno in nevarno

Izdelava krožišča

V Kavaličih na križišu

en mesec

Izboljšana promentna varnost, boljša preglednost v križišču, umirjanje prometa