Participativni proračun

"Špina" Hrastovlje

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 6
špina_2_naslovna_slika.jpg
špina_2_naslovna_slika.jpg

V Hrastovljaj sta bili nekoč v uporabi dve "špini" - pitnika. Radi bi ju ponovno vrnili v uporabo. Pitnika sta postavljena še danes, vendar ne delujeta. 

Predlagamo renovacijo dveh že obstoječih pitnikov, saj trenutno obiskovalci vasi nimajo dostopa do sveže pitne vode. En pitnik se nahaja v centru vasi (na placu), drugi pa na parkirišču pod cerkvijo, kjer se dnevno ustavi veliko število obiskovalce, rekreativcev, kolesarjev, pohodnikov itd., zato je javni dostop do sveže vode nujno potreben. 

Potrebno bi bilo pregledati že obstoječo vodovodno napeljavo iz javnega vodnega omrežja in na lokacijah postaviti estetsko primerno pitnika ( npr. iz lokalnega kamna). 

V Hrastovljah na dveh lokacijah, in sicer:

- k.o. 2617, parcela št. 2264/7 (javno dobro) 

- k.o.2617, parcela št. 2276/1 (v lasti Direkcije RS za Vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana).

Projekt  naj bi se izvedel v letih 2021/22. 

Javni pitniki niso zgolj urbani okras vasi, ampak nosijo tudi simbolično sporočilo. Obiskovalci bi tako imeli dostop do sveže, hladne vode. Pitnik iz avtohtonega kamna bi se estetsko podal v prostor.

Vsebina Znesek z DDV
izvedba pitnika1830
izvedba pitnika 21830
pregled vodovodnih cevi in ponovni priklop2340
Skupaj 6000

Dokumenti

Vrednost projekta

6000 €