Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

osvetlitev javnega cestišča V Kavaličih

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 4

Neosvetljena javna cesta v Kavaličih po kateri občani nosimo odpadke na ekološki otok ter hodimo na avtobusno postajo

Predlagam da se na delu cestišča od ekološkega otoka-avtobusne postaje izdela javna razsvetljava do hiše KAvaliči 15c, ki je sedaj povsem neosvetljen

Postaviti bi bilo potrebno 5 drogov za javno razsvetljavo z svetilkami

Izvajal bi se v Kavaličih med avtobusno postajo in hišno številko KAvaliči 15c 

čimprej

Osvetlitev cestiča, prometna varnost, zmanjšanje možnosti poškodb zaradi hoje v temi, splošna varnost

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.