Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj predlagani zemljišči nista v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Ekološki WC - KAKIS

IGOR MIKLAVČIČ  –  12. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog zato, ker je vedno več rekreacijskega turizma in ljudje opravljajo svoje fiziološke potrebe vsepovsod. Nekaj takih predlogov je že oddanih. Mnenja pa sem, da bi morala pohodniška, športna, plezalna itd društva, predvsem sama kaj urediti v tem segmentu za svoje člane. Znano je, da osebe, ki se več rekreirajo, telovadijo, tečejo... imajo te potrebe bolj pogoste, kot tiste ki se manj ali pa sploh ne.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nakup in postavitev ekoloških wc-jev na lokacijah, kjer je to smiselno. Lokacije je potrebno z lokalno skupnostjo določiti. Bistvo je opravljanje teh potreb na bolj civiliziran način. Zadovoljstvo pohodnikov, rekreativcev in vseh ostalih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Določitev lokacije z lokalno skupnostjo, izbira, nabava in postavitev ter določitev skrbnika WC-jev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvedel?

Tam, kjer se dogajajo te vrste rekreacij in ni javnega stranišča. Javnega pri nas ni nikjer, zato je primeren prostor ob startnih/ciljnih točkah - parkirišče. Za enega bi bila najbolj primerna lokacija 250 metrov, na vrhu pred vasjo. Druga lokacija pa ob večnamenskem igrišču. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Te potrebe se več ne bodo opravljale kjerkoli (mogoče vseeno) in bolj čisto bo naše okolje. 

Vrednost ene enote po poizvedovanju pri ponudniku: 6650 Eur. Za dve je vrednost 13300 Eur, dodati je še spremljajoče stroške.

Vsebina Znesek z DDV
Dve enoti EKO-WC 13300
Skupaj 13300