Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišča niso v lasti MOK, hkrati pa se ne more zagotoviti uspešen nakup. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Ekološki otok - Ulica 15. maja, Koper

rozanam  –  12. 07. 2020  –  Območje 1
predlagane_lokacije.jpg
predlagane_lokacije.jpg

Predlog predvideva izgradnjo ekološkega otoka na Ulici 15. maja. S predlogom rešujemo težavo umeščanja zabojnikov za smeti pred vhod v naselje 15. maj, saj stanovalci v naselju nimajo ustreznega prostora za umestitev zabojnikov. S tem je bistveno slabši tudi celoten izgled ulice, ki je pomembna peš povezava med Olmom in centrom Kopra.

Predlagam izgradnjo ekološkega otoka na Ulici 15. maja.

Projekt zajema naslednje aktivnosti:

1. odkup zemljišča oz. pridobitev stavbne pravice za izgradnjo ekološkega otoka;

2. izdelava PZI za ekološki otok in

3. izgradnja ekološkega otoka.

Projekt se izvede na Ulici 15. maja na eni od predlaganih 3 lokacij (lokacije navedene po prioritetnem vrstnem redu v priponki).

Projekt se izvede v letu 2021. 

Izboljšal se bo izgled ulice, ki je pomembna peš povezava med Olmom in Bonifiko oz. centrom Kopra. Obenem se izboljša izgled vhoda v naselje 15. maj in pogoji za življenje tamkajšnjih prebivalcev. 

Vsebina Znesek z DDV
Odkup zemljišča (20 m2 po 100 eur/m2) 2000
PZI1500
Izgradnja eko otoka14000
Parcelacija zemljišča za potrebe odkupa1300
Skupaj 18800