Participativni proračun

Idejna zasnova postavitve krožišča pred zadružnim domom v Bertokih

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 4
Dovoz
Dovoz

Obstoječe križišče pred zadružnim domom v Bertokih zahteva kompleksno prometno preureditev za nemoteno pretočnost prometa in varnost vseh udeležencev.  Udeleženci prometa, ki se priključujejo na glavno cesto s strani priključka zadružni dom-trgovina proti hitri cesti naletijo na težavo varnega vključevanja zaradi nepreglednosti ovinka s smeri Bivja, prometnosti glavne ceste in neprilagojene hitrosti prometnih udeležencev, predvsem s smeri Bivja.

Predlagamo izdelavo idejne zasnove in prometne študije za postavitev krožišča na cesti Bivje - Bertoki, pred zadružnim domom v Bertokih. Cesta je kategorizirana kot državna cesta, zato je potrebno predhodno soglasje države, ki pa za odločanje potrebuje izdelano študijo in IDZ. 

V prvi fazi bi projekt obsegal naročilo in izdelavo idejne zasnove  in prometne študije za postavitev krožišča, v drugi fazi pridobitev soglasja  države in v tretji fazi delitev stroškov z državo ter umestitev projekta v občinski proračun.

 

Predmet te pobude je izpeljava prve faze projekta.

Projekt bi se izvajal na območju obstoječega križišča pred zadružnim domom v Bertokih.

Izdelava idejne zasnove in prometne študije v začetku leta 2021, pridobitev potrebnih soglasij do konca leta 2021, umestitev v občinski proračun do konca leta 2022.

Večja varnost udeležencev, lažje vključevanje in boljša pretočnost prometa.

Vsebina Znesek z DDV
IDZ in študija 8000
Skupaj 8000

Vrednost projekta

8000 €