Participativni proračun

Nov namen za šolo v Gradinu

Joško Mezgec  –  12. 07. 2020  –  Območje 5
Stara šola Gradin
Stara šola Gradin

Objekt stare šole v Gradinu je potrebno obnoviti in mu dati nov namen.


Šola v Gradinu je bila zgrajena v dvajestih letih prejšnjega stoletja. Stavba stoji na izjemni lokaciji sredi vasi Gradin, odkoder je razgled na zaledje slovenske Istre, Tržaški zaliv in ob lepem vremenu vse do Triglava. Po zaključku rabe objekta za šolanje otrok, so se prostori šole uporabljali za potrebe Krajevne skupnosti Gradin, zdravstvene službe za krajane in za različne prireditve. V prizidku  se je opravljala poslovna dejavnost. Pred dobrimi desetimi leti je bil objekt dokončno izpraznil in od takrat vidno propada. V delu objekta se nahaja samo skladišče (depoji) pokrajinskega muzeja Koper. 
 

V prvi fazi je potrebno zaustaviti propadanje objekta, ga očistiti in zaščititi pred vstopom nepoklicanim. 
Po preučitvi različnih predlogov  in razpravi je potrebno sprejeti ustrezno odločitev za nov namen objekta, kateri naj služi krajanom in širši skupnosti.  
 

Popraviti je potrebno vhodna in vsa druga vrata in urediti zaklepanje le teh. Popraviti okna in urediti  njihovo zapiranje ter na ta način preprečiti dostop živalim v objekt. Temeljito  očistiti notranjost in okolico objekta.  Zamenjati  poškodovano ograjo  okrog objekta. Postaviti nova vrata do parkrišča ob prizidku objekta. Popraviti ali zamenjati poškodovana železna vrata na zunanji strain objekta. 
 

Objekt stare šole v Gradinu na naslovu Gradin 19. 
 

Leto 2021.
 

Zaustavilo se bo propadanje objekta stare šole. Spodbudila se bo razprava o obnovi in odločitev o novem namenu objekta. 
 

Vrednost projekta

20000 €