Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

LUKINI - OTROŠKO IGRIŠČE

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 5

V vasi Lukini se številčnost vaščanov povečuje, veliko je mladih družin, saj že 40 let ni bilo številčno toliko otrok, kot jih je sedaj; vendar ti otroci nimajo nobene primerne površine za igro.

Državna cesta, ki poteka skozi vas je zelo prometna, še posebno v sezoni, ter s tem predstavlja dodatno nevarnost.

Menimo, da je nujno potrebno zagotoviti postavitev (ureditev) primerne površine, odmaknjene od glavne ceste, za varno igro otrokin druženje mladostnikov, ter druženje staršev in vseh vaščanov.

To površino bi opremili z igrali, z namenom, da bi vzpodbujali gibanje otrok; postavili bi tudi klopi, kjer bi se lahko odrasli družili v prostem času.

Vse to bi pripomoglo k vzpostavitvi pozitivne klime med vaščani in medgeneracijskem druženju.

Predlog lokacie je parcela pod vasjo v lasti MOK.

Z uresničitvijo predloga bi pridobili pri varnosti otrok, mladostniki bi se zadrževali v domačem kraju, staršem otrok ne bi bilo potrebno voziti v druge kraje na igrišča, starejša populacija pa bi imela končno površino, kjer bi se lahko dobila.

Menimo, da je skrajni čas, da tudi vas Lukini dobi svoj prostor za druženje, saj bi se s tem povečala povezanost krajanov.

Projekt naj bi se izvedel v letu 20 21, saj do sedaj ni bilo na tem področju nič narejenega!!!

Vrednost projekta

20000 €

Komisija ocenjuje vrednost predlaganih del na 20.000 € in ustrezno prilagodila znesek.