Participativni proračun

Zasteklitev terase doma KS Gradin

Sebastijan Šaule  –  12. 07. 2020  –  Območje 5
Dom KS Gradin
Dom KS Gradin

Pri nadgradnji doma KS Gradin je bila narejena  velika pokrita terasa na kateri je možno izvajati različne dejavnosti.

Zaradi odprtosti in izpostavljenosti vremenskim razmeram  je na terasi  omejena možnost uporabe za potrebe KS in krajanov.

 

Predlagam zasteklitev vseh odprtin (oken)  na terasi in postavitev vhodnih vrat ob stopnišču. 

Dom KS Gradin. Brezovica pri Gradinu 1b

Leto 2021

Po zasteklitvi bo na terasi možno izpeljati različne dejavnosti v vseh letnih časih in vremenskih razmerah. 

Vrednost projekta

20000 €