Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Ureditev dostopne poti v Škocjanu

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 2
dostopna_pot_3956_ko_Bertoki.jpg
dostopna_pot_3956_ko_Bertoki.jpg

Dostopna pot do hiš je gramozna in v slabem stanju. Ob večjih nalivih voda dere iz hriba  in močno razrije pot. Doslej smo jo vedno vzdrževali sami, na lastne stroške, le enkrat nam je KS Škocjan dobavila gramoz, ki smo ga nasuli sami. Vsi ti napori so učinkoviti do prvega naslednjega večjega dežja,zato je potrebna trajnejša rešitev.Dostopna pot je za 3 stanovanjske objekte, ki so tu že več kot 100 let in kjer živi 16 prebivalcev, od tega 6 mladoletnih otrok. Menimo, da je čas, da se uredi varno in dostojno pot, primerno razvitosti MO Koper.

Predlagamo ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje dela javne poti s parcelno številko 3956/0 k.o. Bertoki, v dolžini cca 80 m.

 

Ureditev odvodnjavanja in bankin ter asfaltiranje.

Del javne poti s parcelno številko 3956/0 k.o. Bertoki (označeno z rdečo barvo na priloženi skici).

do jeseni 2021

Pot bi bila urejena trajno, s tem bi bila izboljšana kvaliteta bivanja in prometna varnost, predvsem otrok. Poleg tega se ne bi več dvigoval prah, ki ga stanovalci vdihavajo, saj se nabira na in v objektih ter avtomobilih in na perilu.