Participativni proračun

Postavitev košev za pasje iztrebke po celotnem območju KS Bertoki Bertocchi

Teja vidmar  –  12. 07. 2020  –  Območje 4
Problem pasjih iztrebkov.jpg
Problem pasjih iztrebkov.jpg

Število psov na območju Prad in Bertokov se povečuje, povečuje se tudi število sprehajlcev s psi po naših ulicah in sprehajalnih poteh. Nove okoliščine narekujejo ureditvi odlaganja pasjih iztrebkov. Za redno pobiranje iztrebkov imamo veterinarske, higienske in okoljevarstvene razloge.  Pasji iztrebki so odpadek. Ne sodijo v naše okolje, na naše pločnike, ob sprehajalne poti in drugod. Niso organski odpadek in niso primerni kot gnojilo. Pasji iztrebki predstavljajo potencialno možnost okužbe z različnimi boleznimi, saj so možni prenašalci velikega števila bakterij, trakulj, glist in drugih parazitov. S pobiranjem pasjih iztrebkov in odlaganjem v primerne koše bi zmanjšali možnost širjenja nekaterih bolezni pri ljudeh in psih. Najbolj izpostavljeni so seveda otroci in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom. 

Zato predlagamo namestitev košev za odlaganje pobranih pasjih iztrebkov, opremljenih s primernimi vrečkami. Tako bo naše skupno bivalno okolje  tudi čisto in zdravo.

Predlagamo nabavo in postavitev košev za pasje iztrebke na območju KS Bertoki Bertocchi. Lastniki psov bi tako imeli možnost odlaganja vrečk s pasjimi iztrebki v prav za ta namen postavljenimi koši. Koše bi namestili ob pogoste sprehajalne poti tako, da lastnikom psov ne bi bilo potrebno vrečk s pobranimi iztrebki nositi predaleč. S tem bi spodbujali in utrjevali kulturo skrbnih lastnikov psov, ki za svojimi ljubljenčki počistijo naše skupno okolje. Zmanjšali bi število nepobranih pasjih iztrebkov in odlaganje pasjih iztrebkov v kante za biološke odpadke. Prilagamo zemljevid kjer so razvidne predlagana lokacije, kjer so postavljeni koši (lokacije so okvirne, potrebo je prilagoditev glede na možnosti izvedbe postavitve). 

1. Nabava kant za pasje iztrebke;  23 kant  6.256,00 EUR

Koš za pasje iztrebke

2. Postavitev kant 3.000,00 EUR, gradbena dela in material (ocena)

3. Nabava zaloge vrečk za pasje iztrebke  1312 paketov vrečk 2.744,00 EUR (zaloga za cca: 2 leti)

PikaZoo biorazgradljive vrečke za pasje in mačje iztrebke, 22 X 35 cm, 30 kosov

Po celotnem območju KS Bertoki Bertocchi. Okvirne lokacije kant so predstavljene v priloženih zemljevidih (lokacije so okvirne, potrebo je prilagoditev gleda na možnosti izvedbe postavitve). 

Januar 2021. Rok dobave kant je 10 -12 tednov.

Pasji iztrebki ne sodijo v človekovo bivalno okolje in na območja, kjer se gibamo, igramo. Pasji iztrebki so odpadek in z ureditvijo košev za njihovo odlaganje se bo zmanjšalo onesnaževanje javnih in zasebnih površin, s tem bomo izboljšali kakovost bivalnega okolja in znatno zmanjšali tveganje za okužbe z neaterimi bakterijami ali zajedalci tako pri ljudeh kot pri živalih. V naseljih KS Bertoki Bertocchi je veliko otrok, ki se igrajo ob sprehajalnih poteh. Čisto okolje brez pasjih iztrebkov na tleh je zelo velikega pomena za vse krajane.


Higienski in zdravstveni prispevek:
S pobiranjem pasjih iztrebkov in odlaganjem v primerne koše bi zmanjšali možnost širjenja nekaterih bolezni pri ljudeh in psih. Najbolj izpostavljeni so seveda otroci in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom.
Pobiranje pasjih iztrebkov, predvsem v urbanih okoljih, je zelo pomembno, saj se v pasjih iztrebkih nahaja izredno veliko število bakterij (Campylobacter, Salmonella, Yersinia in E. coli). Nekatere izmed teh bakterij so lahko tudi odporne na številne antibiotike. Poleg bakterij, se lahko v pasjem blatu nahajajo tudi paraziti, kot so gliste Toxocara canis, protozoji Giardia in Cryptosporidium, ki so škodljivi tako za druge pse kot za ljudi.

Okoljevarstveni prispevek:
Z okoljevarstvenega vidika je pobiranje iztrebkov pomembno, saj pride pri pasjih iztrebkih do onesnaženja zemlje (vključno s polji, pašniki) in vode (predvsem podtalnice) ne samo s patogenimi klicami, ampak tudi z antiparazitiki, ki jih psom dajemo za preprečevanje okužbe z zunanjimi in notranjimi zajedavci.

Vsebina Znesek z DDV
23 kant za iztrebke 6256
Postavitev3000
Zaloga vrečk 2744
Skupaj 12000

Vrednost projekta

12000 €