Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Sanacija dela cestišča s podpornimi zidovi

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 6

Pobudo za predlog so dali vaščani, ki po dotični cesti vsakodnevno dostopajo do svojih domov ter obdelovalnih površin. Cesta poleg do domov in obdelovalnih površin vodi tudi do igrišča, želežniške postaje ter do številnih razglednih točk na Kraškem robu, ki so priljubljena lokacija izletnikov (npr. Grad Črni Kal). Po omenjeni cesti se vsakodnevno otroci vozijo s kolesi, rolerji in skiroji ter dostopajo do igrišča.

V podpornih zidovih, ki so v večini narejeni iz kamnov in zemlje, ob večjih nalivih nastajajo luknje, kar povzroča sesedanje in pokanje ceste. Material iz podpornih zidov odnaša v obdelovalne površine in vinograde, ki se nahajajo ob/pod cesto.

Predlagamo sanacijo oziroma izgradnjo podpornih zidov in utrditev ter preplastitev cestišča, saj le tako cesta ne bo predstaljala nevarnosti, da se dobesedno sesuje. Vaščani bodo lažje dostopali do svojih domov in obdelovalnih površin, obenem pa ne bodo v strahu, da se njihovim otrokom na omenjeni cesti kaj zgodi, ko se vozijo po cesti polni razpok in lukenj.

Potrebno bi bilo sanirati podporne zidove, utrditi cestišče in ga preplastiti.

Projekt bi se izvedel v Črnotičah na cesti, ki povezuje vas in železniško postajo (parcela št. 2348) od cerkve do hišne številke 50 a.

V letu 2021.

Po sanaciji cesta ne bi predstavljala več nevarnosti za otroke, ki se po njej vozijo ter dostopajo do igrišča. Obdelovalcem njiv ob cesti ne bi bilo potrebno po vsakem večjem nalivu odstranjevati odnesli material iz podpornih zidov. Obenem bi tudi vaščani lažje dostopali do svojih domov ter obdelovalnih površin.

Vsebina Znesek z DDV
Asfaltiranje 9500
Sanacija podpornih zidov10000
Skupaj 19500