Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj objekt ni legaliziran. Predlog se ne umesti v glasovanje.

POPRAVILO STAREGA GASILSKEGA DOMA V DOLU

ŽELJKO FRANCA  –  12. 07. 2020  –  Območje 6

Stari gasilski dom je v lasti MOK in je v uporabi PGD DOL v vasi Dol. Je zelo v slabem stanju in potreben popravila in prenove. Dobili bi urejen prostor,ki bi bil ponovno uporaben za vse.

Predlagamo popravilo strehe, potrebno urediti električno napeljavo po objektu. Do objekta je že speljana elektrika in ima svoj električni priključek.  Urediti in opremiti je potrebno prostor s klimatsko napravo za ogrevanje in hlajenje. Po podu bi postavili tlak in keramiko. Prostor bi opremili s mizami in klopmi. Nabavili bi tudi hladilnik in vso potrebno opremo za ureditev prostora. Uredili bi vhod v prostor. Prostor bi služil za pogostitve in druženje ob balinarskih tekmah, za druženje ob rekreaciji mladih in vseh ostalih udeležencev. Starejši bi se lahko družili in tekmovali v kartanju,,..PGD Dol in vaščani bodo kot vedno pomagali s prostovoljnim delom in pripomogli k čim boljši izvedbi.

Enostavno. Izpeljati zgoraj navedena dela in opremiti in urediti prostor.

V Dolu pri Hrastovljah na parceli,ki je v lasti MOK.

V letu 2021

Dobili bi prostor ki bi služil različnim namenom in uporaben za vse generacije