Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ustvarjajmo ob reki Rižani

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 4
Ustvarjalnost z reko ob reki
Ustvarjalnost z reko ob reki

Voda je človekova največja dobrina, žal pa jo imamo prevečkrat za samoumevno. Tudi v slovenskem delu Istre imamo veliko vodnih virov, ki jih premalo cenimo. Če morju še posvečamo dovolj pozornosti, ker nam predvsem poleti ponuja tako sprostitev kot zaslužek, pa reko Rižano pogosto spregledamo. Reka Rižana je neprecenljive vrednosti že zato, ker predstavlja glavni in zaenkrat edini vodni vir za vodooskrbo tega območja. Poleg tega pa je v preteklosti pomenila pomemben vir energije in je služila za različne družbene dejavnosti, predvsem mlinarstvo. Prav tako je to reka z neizmerno bogato floro in favno in prelepo okolico od izvira pri Zvročku v Hrastovljah do njenega izliva pri Škocjanskem zatoku in Luki Koper.  Zaradi vsega tega je bila in je še vedno lahko tudi pomemben vir ustvarjalnega navdiha, kar želimo predstaviti v našem projektu. 

V projektu predlagamo izvedbo več ustvarjalnih delavnic in literarnih dogodkov ob reki Rižani, kjer bodo mlajši umetniki in ustvarjalci na različnih področjih nastopili ali uvajali zainteresirano publiko vseh starosti na različna umetniška področja.  

Izpeljane bodo naslednje delavnice:

- poslikava rečnih kamnov 2X,

- uravnoteževanje rečnih kamnov 2X,

- likovna delavnica 2X,

- delavnica kreativnega pisanja 2X.

Izpeljani bodo naslednji dogodki:

- literarna srečanja z manj uveljavljenimi avtorji Rečne rime (v izvedbi nosilcev, ki imajo izkušnje z izvedbo Obalnih rim) 3X,

- literarna srečanja na temo vode z uveljavljenimi avtorji 3X.   

 

 

Kot je dogovorjeno s predstavniki KS Pobegi-Čežarji in Ribiške družine Koper, se bo projekt izvajal ob koči Ribiške družine Koper in na bregu reke Rižane ob že utrjeni pešpoti na javnih površinah. Program bi lahko koordiniral ZRS Koper v sodelovanju s KS in Ribiško družino ter drugimi društvi, civilnimi iniciativami in Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper, izvajalci bodo ustvarjalci in ustvarjalke s Koprskega. 

V letu 2022 v času od marca do oktobra. 

Pridobitve: 

- ozavestili bi pomen reke Rižane za naše okolje,

- spoznali bi dejavnosti, ki jih lahko izvajamo v sožitju z naravo,

- spoznali in spodbujali bi kreativnost mlajše populacije, 

- povečali bi bralno kulturo in zanimanje za različna umetniška področja,

- prebivalcem vseh starosti bi ponudili ustvarjalni oddih v naravi. 

 

Vsebina Znesek z DDV
Izvedba delavnic (8X) 2400 EUR
Izvedba literarnih večerov (6X)3200 EUR
Tisk knjižice z opisom delavnic in literarnih večerov 1400 EUR
Skupaj 7000

Vrednost projekta

7000 €