Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Oživelo igrišče v Pobegih - DOPOLNITEV

Nataša  –  13. 07. 2020  –  Območje 4
Igrišče Pobegi
Igrišče Pobegi

Obstoječe nogometno / košarkaško igrišče v Pobegih je za otroke in mladino iz Čežarjev in Pobegov edini javni prostor kjer se lahko družijo.

Potrebno je obnove in tudi posodobitve, da bi bilo bolj zanimivo za rekreacijo in druženje različnih starostnih skupin otrok, mladine in tudi odraslih. 

V predlogu tega projekta dodajamo opremo, ki bo posodobila igrišče in NI zajeta v projektu "Obnova igrišča v Pobegih".

Potrebno je:

- na delu igrišča proti cesti namestiti panel za označevanje rezultatov iger, podobno kot je na balinišču, in tako tudi delno ublažiti hrup,

- dograditi wc ob obstoječih sanitarijah balinišča. Na ta način bi dobili uporabniki igrišča in prireditev na njem (na primer vaške šagre) ter vsi ostali dostop do javnih sanitarij,

- namestiti pitnik za vodo ob robu igrišča,

- zgraditi 2 polkrožni 3 višinski tribuni v levem in desnem delu igrišča proti Dekanom iz istrskega kamna. Uporabi naj se kamen, ki je že nekaj let raztresem po travnatem delu ob igrišču,

- med tribunami zasaditi lipo, ki bo nudila senco,

- pokriti območje igrišča in okolice Zadružnega doma z brezplačnim wi-fi signalom.

Projekt se bo izvajal na parceli 2544/1, k.o. Bertoki, katere lastništvo in upravljalec je MOK.

Predlagamo izvedbo do leta 2022.

Prosimo, da oba predlagana projekta "Oživelo igrišče v Pobegih" in "Oživelo igrišče v Pobegih - DOPOLNITEV" obravnavate in izvedete skupaj ker skupaj predstavljata celoto.

Na ta način bo igrišče postalo kvaliteten in varen javni prostor za rekreacijo in druženje različnih starostnih skupin otrok, mladine in tudi odraslih.

Vsebina Znesek z DDV
Posodobitev igrišča: 13000
Skupaj 13000