Participativni proračun

Park ob Badaševici

Eva Bolčič  –  26. 06. 2020  –  Območje 1

Predlagam parkovno ureditev obstoječe zelenice, ki bi tako omogočila novo javno zeleno površino za prebivalce Olma in Prisoj. Natančna lokacija je v trikotniku med strugama Badaševice in Olmskega potoka in Cesto na markovec, na parcelah št. 1846/1, 1847, 1564/3, 4631/25 k.o. Semedela skupne površine cca 2.000 m2. 

Lokacija v obstoječem stanju ni izkoriščena, kljub temu, da se nahaja v neposredni bližini stanovanjskih sosesk, ob frekventnih pešpoteh, kolesarski stezi in ob dveh vodotokih (Badaševici in Olmskem potoku).

Predlagam aktivacijo površine v smislu ureditve manjšega parka z minimalnimi intervencijami a velikim pričakovanim učinkom za lokalne stanovalce. Predlog predvideva:

- ureditev dostopov (vključno z brvjo preko Olmksega potoka na mestu temeljev nekdanjega mostu)

- ureditev pešpoti in počivališč s klopmi

- spremljajočo ozelenitev, zlasti za senčenje in zamejitev proti cesti 

Projekt se izvede kot dela v javno korist na podlagi izvedbenega načrta. 

Nosilec investicij: MOK

Časovni okvir izvedbe projekta: zima 2021 (izdelava idejnih rešitev in izvedbenega načrta), pomlad - poletje 2012 (izvedba)

Po izvedbi projekta bi lokalna skupnost Olmo - Prisoje pridobila novo javno parkovno površino, ki jih v soseski primanjkuje. S tem bi se izboljšali bivalni pogoji, omogočeno bi bilo druženje, povečala bi se privlačnost in urejenost soseske.

Ocenjena vrednost investicije: 10.000,00 eur (odvnisno od obsega ureditvenih intervencij); možna izvedba investicije v več izvedbenih etapah

Vrednost projekta

20000 €