Participativni proračun

Bertoki - Sv. Anton: utripajoči "čustvenčki" in postajališča z imeni postaj

Nataša  –  13. 07. 2020  –  Območje 4
čustvenčki1.JPG
čustvenčki1.JPG

Glavna cesta Koper - Bertoki - Sv. Anton omogoča zaradi svoje širine hitrosti vožnje, ki presegajo omejitve v naseljih o njej. S projektom bi želeli voznike opozoriti na zmanjšanje in prilagoditev hitrosti vožnje, še posebej pred avtobusnimi postajališči. Obenem bi radi omogočili najmlajšim učencem osnovnih šol in tujcem, ki se v naše kraje pripeljejo z avtobusom ter vsem potnikom lažjo orientacijo in prepoznavanja postaj na katerih izstopajo.

Predlagamo postavitev 11 utripajočih "čustvenčkov", kakršen je pred krožiščem v Pradah, in enotno označitev vseh postajališč v KS Bertoki, Pobegi - Čežarji in Sv. Anton s tablami z imenom postaje na nadstrešnicah.

Potrebno je postaviti utripajoče "čustvenčke" pred avtobusnimi postajališči

1. Sveti Mihael pri Arjolu v obeh smereh

2. v Bertokih na glavni cesti pri zadružnem domu v obeh 

3. v Pobegih pri Okulodentu v obeh smereh

4. v Čežarjih v smeri proti Kopru

5. v Farančanu v obeh smereh

6. pred cerkvijo v Sv. Antonu v smeri proti Kopru

7. v Dvorih v smeri proti Kopru

in tabel (vse v istem slogu) z imeni postajališč na vse nadstrešnice postajališč KS Bertoki, Pobegi - Čežarji, Sv. Anton.

Ob glavni cesti v smeri Koper - Bertoki - Sv. Anton.

Predlagamo izvedbo projekta v letu 2021.

Z izvedbo projekta bi se izboljšala varnost peščev, predvsem otrok, ki uporabljajo avtobus za pot v in iz šole ter prepoznavnost izstopnih postaj javnega avtobusnega prometa.

Vsebina Znesek z DDV
nabava in montaža 11 utripajočih "čustvenčkov" 5500
nabava in montaža tabel z imeni postajališč na nadstrešnice5000
Skupaj 10500

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.