Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ustvarjajmo ob morju in reki

Anonimno oddan predlog  –  13. 07. 2020  –  Območje 1
Ustvarjalnost ob vodi
Ustvarjalnost ob vodi

Koper je obmorsko mesto z velikim delom nanovo urejenega obalnega pasu od ustja Badaševice do Žusterne in od Žusterne do Izole. Ti novi odprti javni prostori naj bi zaživeli skladno z obmorsko identiteto mesta Koper. Zadnje raziskave v Sloveniji kažejo na nizko stopnjo splošne zavesti meščanov o možnostih, ki jih ponujajo obvodni prostori, in o načinih, kako te prostore obogatiti. Tudi v koprskem obalnem prostoru se obmorski turizem in vodni športi odvijajo predvsem v poletni sezoni, medtem ko se zanemarjajo možnosti tega prostora za dejavnosti skozi vse leto. Prav tako sta stik reke Badaševice z morjem in sama reka bila dolgo degradirano območje, ki ni bilo zanimivo za razvojne pobude. S prenovo tega območja se je oblikoval javni prostor, ki bi ga želeli v okviru našega projekta napolniti z ustvarjalno vsebino.  

 

V projektu predlagamo izvedbo več ustvarjalnih delavnic in literarnih dogodkov na javnih prostorih na obrežju reke Badaševice in v obalnem prostoru od ustja Badaševice do Izole, kjer bodo umetniki in ustvarjalci z različnih področij nastopili ali uvajali zainteresirano publiko vseh starosti (od otrok do starostnikov) v različne umetniške dejavnosti v sozvočju z obvodnim okoljem. 

Izpeljane bodo naslednje delavnice:

- poslikava morskih kamnov (2X),

- uravnoteževanje morskih kamnov (2X),

- likovna delavnica (2X),

- delavnica kreativnega pisanja (2X).

Izpeljani bodo naslednji dogodki:

- literarno srečanje z manj uveljavljenimi avtorji "Morske rime" (v izvedbi nosilcev, ki imajo izkušnje z organizacijo Obalnih rim) (2X),

- literarno srečanje na temo vode z uveljavljenimi avtorji (2X).   

 

Projekt se bo izvajal na javnih površinah na obrežju reke Badaševice in v obalnem prostoru od ustja Badaševice do Izole. Program bi lahko koordiniral ZRS Koper v sodelovanju z različnimi društvi, civilnimi iniciativami in Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper, izvajalci bodo ustvarjalci in ustvarjalke s Koprskega. Poskrbljeno bo lahko tudi za spletne prenose v živo na ustrezne platforme.

Projekt se bo izvajal od marca do oktobra 2022. 

Izboljšave:

- ozavestili bi pomen obvodnih prostorov, ki so bili doslej zanemarjeni,

- oživili bi javne prostore na mestnih obvodnih površinah, 

- zagotovili bi višjo raven bivalne kulture prebivalcev Kopra in okolice, 

- spoznali bi dejavnosti, ki jih lahko izvajamo v sozvočju z naravo,

- spoznali in spodbujali bi kreativnost prebivalstva, še posebej mlajše populacije, 

- povečali bi bralno kulturo in zanimanje za različna umetniška področja,

- prebivalcem vseh starosti bi ponudili aktivno participacijo v skupnosti in ustvarjalni oddih v naravi. 

 

Vsebina Znesek z DDV
Izvedba delavnic (8) 2400
Izvedba literarnih srečanj (4)2100
Tisk knjižice s programom delavnic in literarnih srečanj1400
Skupaj 5900

Vrednost projekta

5900 €