Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Fitnes na prostem v Hrvatinih

Martin Nedoh  –  13. 07. 2020  –  Območje 3
fitnes4.jpg
fitnes4.jpg

Ureditev fitnesa na prostem bi v veliki meri izboljšala možnosti rekreacije v Hrvatinih, saj bi dopolnila možnosti izvajanja vaj. Poleg skrbi za fizično in psihično dobro počutje krajank in krajanov, bi se s tem zaključila ureditev predela Borov gozdiček, kjer se je lani izvedla investicija v preplastitev cestišča. Fitnes bi z vključitvijo v območje ob igralih za otroke ustvari zaključeno površino blitu centra vasi, ki je namenjena rekreacijski dejavnosti. Pri tem se bo prebivalcem izboljšala možnost kakovostnega preživljanja prostega časa.

Postavitev naprav ne bi predstavljala velikega posega v prostor, saj je le-ta v večji meri že primeren za vgraditev le-teh. Potrebna je odstranitev motečih dreves ter zatravitev vmesnega prostora. Ob napravah bi postavili tudi nekaj klopi za počitek. 

Projekt bi se izvajal na parcelah številka 856 k.o. ter Hribi, ki je v lasti Mestne občine Koper

Izvedba projekta je možna v spomladanskem času leta 2021

Poleg izboljšanja možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa, se s projektom smiselno zaključi urejanje tega predela Hrvatinov. 

Vrednost projekta

10000 €