Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnova stare pekarne v Hrvatinih

Martin Nedoh  –  13. 07. 2020  –  Območje 3
stara_pekarna.jpg
stara_pekarna.jpg

Stara pekarna v središču Hrvatinov je objekt, ki kar kliče po obisku. S prenovo prostorov, ki bi služili kot predstavitev zgodovine in turističnih možnosti Miljskih hribov, bi obiskovalcem nudili začetno točko obiska skupnosti, domačinom pa približali krajevno zgodovino.

Potrebna je prenova prostora, ki bi obsegala menjavo stavbnega pohištva, pleskanje in ureditev tal ter postavitev ogrevanja. 

Obnova obsega dela v objektu tako imenovane stare pekarne na naslovu Hrvatini 64.

K projektu se lahko pristopi takoj po odobritvi financiranja ter izboru zasnove ter izvajalcev.

Po potrebni prenovi objekta se bo lahko pristopilo k vsebinski zapolnitvi oziroma pripravi programa. Prostor je primeren za razstavno oziroma muzejsko postavitev, ki bi s pomočjo fotografij in ostalih predmetov iz preteklosti prikazal nekdanji vsakdan teh krajev. Prostor bi bil z ureditvijo ogrevanja primeren za izvedbo kulturnih pa tudi drugih dogodkov. S tem bi se še nadgradilo prenovo stare peči, ki se je izvedla leta 2012. S tako predstavitvijo kulturne dediščine bi turistom nudili boljšo predstavitev kraja, saj bi prostor lahko služil tudi kot informativna točka ob obisku. Bogata kulturna dediščina kraja je zagotovo še neizkoriščen potencial za privabljanje gostov, ki bodo tako spoznali tudi naravne danosti in ponudbo lokalnih ponudbnikov. 

Vrednost projekta

20000 €