Participativni proračun

UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA V VASI SOCERB

Anonimno oddan predlog  –  13. 07. 2020  –  Območje 6
Igrala Socerb
Igrala Socerb

V vasi Socerb nimamo primernega prostora za igro in druženje otrok. Sedaj se igrajo na cesti sredi vasi, kjer poteka promet skozi vas, kar pa za igro ta prostor ni varen in primeren. Zato bi radi, na predvidenem zemljišču, ki je v lasti MOK, uredili otroško igrišče z nekaj igrali za najmlajše, klopco in postavitvijo enega košarkaškega koša za starejše otroke in mladostnike. Otroci v vasi bi s tem pridobili primeren in predvsem varen prostor za igro in druženje. Med seboj bi se povezovali in družili. Ko bi v vasi zaživel tak skupen prostor za druženje bi se tudi medgeneracijsko vsi vaščani na tem mestu družili in povezovali, saj bi imeli skupno točko za srečanja. Skupen prostor za igro, rekreacijo in druženje bi bil primeren za vse vaščane. 

Predlagamo postavitev dveh otroških igral, igralo z gugalnicami in eno igralo s toboganom in plezalom, ki bi bilo postavljeno in urejeno na polovici predvidenega otroškega igrišča na katerem bi postavili še eno klopco. Na drugi polovici pa en košarkaški koš z ureditvijo polovice košarkaškega igrišča. 

Potrebno bi bilo utrditi zemljišče, postaviti varovalno ograjo in vrata. Postaviti igrala, pod igrali primerno podlago in ob igralih eno klopco, postaviti en (1) košarkaški koš in primerno podlago za košarkaško igrišče. 

V centru vasi, na zemljišču MOK, k.o. Socerb, parc. št. 979/1

Projekt bi se lahko izvedel do maja leta 2021. Uradna otvoritev bi lahko bila 24. maja 2021, ko v vasi praznujemo praznik Sv. Socerba. Tako bi praznik dobil širši pomen in bi otvoritev predstavljala lep dogodek in dodatno promocijo MOK ter našega območja.

Vsi otroci v vasi, vse generacije, bi pridobile svoj primeren in predvsem varen prostor za igranje in druženje. S tem bi se socialne vezi še povečale in bi se več družili med seboj. Ko bi se otroci zadrževali na otroškem igrišču bi bili predvsem na varnem, ne pa na sredi ceste. Z njimi bi bili starši, ki bi se tudi med seboj družili in medgenaracijsko še bolj povezovali. Tudi starejši vaščani bi z veseljem posedali na klopci ob igralih, medtem ko bi pazili na svoje vnuke in bili aktivno vključeni v življenje otrok in vasi. 

Vrednost projekta

20000 €