Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Skupna infrastrutura Osp pod steno

Tomaž ŠTEBE  –  13. 07. 2020  –  Območje 6
OSP pod steno-trasa-skupni oskrbni vodi
OSP pod steno-trasa-skupni oskrbni vodi

Lastniki objektov na poti / cesti v Ospu po steno kjer je bilo najprej naselje Osp, si že deset let prizadevamo, da bi zgradili skupni vodovod, NN elektriko, cevi za kabelsko komunikacijo in tudi za javno razsvetljavo. Druge enakovredne in smiselne možnosti za priključevanje objektov ni zaradi le tri metre širine poti / ceste, ki pa ima že vgrajeno kanalizacijo po sredini. Predlagatelj sem že večkrat, tudi skupaj z ostalimi lastniki, RVK, Elektro Primorska, .., predlagal in tudi skupaj z vsemi deležniki pripravil projektni in finančni predlog. Najprej leta 2010, nazadnje leta 2018. Omenjeni zadevi sta dostopi LINK TU Skupna Infratsruktura Osp Pod Steno.

Prosim, da se končno pristopi vsaj k prvi fazi izvedbe kot je prikazano projektno in tehnično v predlogu Pisni dogovor o izvedbi skupne infrastrukture Osp pod steno.

In da se s strani MO KP in RVK dopolni pogoje priključkov za enega od investitorjev (Repek Mitja) tako, da se lahko priključi na to skupno infrastrukturo Osp pod steno. Ne pa kot je bilo g. Repku dano soglasje z navadnim priključevanjem s katerim, zaradi omejenega prostora, nesorazmerno in nepravično onemogoči priključevanje ostalim lastnikom. Teh nas je najmanj 10 na tej smeri.

Seznanjeni in udeleženi pri teg zadevah so: bili na MO KP - g. Raf Klinar, v zadnjih letih pa: g. Georgi Bangiev, g. Marko Trebec; na RVK g. Korado PUCER, vodja tehnične službe RVK Koper; in gospodje na Elektro Primorska.

Kljub neformalnemu dogovoru in strinjanju s projektno rešitvijo (priponke) je bilo izdano soglasje za priključitev, ki preprečuje ostalim, da bi se sploh lahko smiselno priključili. Na poziv, da naj to nesorazmerno, neenakoppravno, nepravično IN NESMISELNO soglasje spremenijo tega ne storijo. Poziv je bil poslan dne 18. marca 2020. Ga bom posredoval novim odgovornim na MO KP v vednost.

Predlagam izvedbo, ki je bila projektno in tehnično ter tudi finančno usklajena. Pa je potem prišlo do 'težave', da je možen le proračunsko formalističen pristop. Navedeni gospodje vam bodo lahko pojasnili.

 

Bistvo predloga je, da se izvede opisana prva faza vodovoda oz. NN elektrike. Najhitreje kot vzdrževanje. Dogovor je bil, da izkop in zasutje plačamo lastniki objektov (v bistvu dva za vodovod), opremo pa prispevata RVK in Elektro Primorska.

V naselju Osp, na poti/cesti Osp pod steno. Vse je razvidno iz prilog.

Celovit prikaz na eni sliki - OSP pod steno - skupni oskrbni vodi vodovoda in NN elektro - trasa med kanalizacijo in objekti

Čimprej! Nujna je odločitev na MO KP in ustrezno izdajanje soglasij glede priključevanje (RVK, Elektro Primorska) skladno z omogočenim (potrjenim s strani MO KP), edio smiselnim priključevanjem na skupno infrastrukturo 'Osp pod steno'.

Poleg že zgrajene kanalizacije bi imeli objekti možnost celovite priključitve na komunalno infrastrukturo. Ne le navedeni prvi trije objekti pač pa tudi cel niz naslednjih objektov na stavbnih parcelah brez ruševin ali delno porušenih Istrskih kamnitih hiš prvotnega naselja Osp.