Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Električni pometalni stroj v historičnem mestnem jedru

Urška Bradaškja  –  13. 07. 2020  –  Območje 1
pometalni_stroj.jpg
pometalni_stroj.jpg

Predlagam nakup električnega pometalnega stroja za čiščenje strogega (historičnega) mestnega jedra, kjer se nahaja izključno območje za pešce, torej območje, kjer ni dovoljen promet. V ulicah kot je Čevljarska, kjer so položeni tlakovci s svojo zgodovino, se vsako jutro med 6:15 in 8:00 (včasih prej ali kasneje, ni mogoče predvideti), včasih tudi še enkrat tokom dopoldneva zadržuje približno 40 minut komunalni delavec s pometalnim strojem, ki deluje na nafto. Komunalni delavec čisti golobje in pasje iztrebke ter pasji (in človeški) urin, ki oddaja svoj smrad praktično na vsakem vogalu. Stroj povzroča neznosni hrup (ker je ulica ozka in vse odmeva) in v jutranjih urah je komunalni delavec na delu tudi takrat, ko dežuje celo noč in že narava opravi svoje delo. Najhujša posledica "naftnega pometalca" je, da se IZPUŠNI PLINI po ozkih ulicah dvigajo in tako polnijo naša stanovanja v jutranjih urah, ko zračimo. Okna moramo imeti vse čas čiščenja zaprta (cca.40 min.), saj bi bilo sicer stanovanje polno izpušnih plinov.

Predlagam nakup električnega pometalnega stroja za čiščenje strogega (historičnega) mestnega jedra, kjer se nahaja izključno območje za pešce, torej območje, kjer ni dovoljen promet.

Lahko bi se šlo v nakup že rabljenega električnega pometalca (nižja cena)

V izogib pretiranemu čiščenju s pometalnim strojem v strogem mestnem jedru obenem predlagam, da dotične službe zaključijo pohvalni projekt postavljanja ovir proti zadrževanju golobov v vulici in ponovno pregledajo območja ter preverijo ali so golobje ovire (iglice, kjer se ne morejo zadrževati golobi) učinkovito postavljene. Torej, smatram, da je smotrno ponovno pregledati območje in urgirati tam, kjer se golobi grupirajo.

Kot alternativo pometalnim strojem ("naftnim pometalcem") predlagam še eno varianto. Postavitev vodovodnih pip v ulicah z zgoraj omenjeno problematiko. Vodovodne pipe bi bile recimo na neki dogledni razdalji (30m).

Historično mestno jedro, na območju za pešce, kjer so ozke ulice in postavljeni tlakovci, ki nosijo svojo kulturno dediščino.

čimprej

Prav tako kot električne Kurjerce bi električni pometalni stroj povzročal manj hrupa in onesnaženosti zaradi izpušnih plinov. V jutranjih urah bi prebivalcem historičnega mestnega jedra omogočil brezskrbno in kvalitetno zračenje ter mirno prebujanje.