Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Knjižni kovček

Anonimno oddan predlog  –  13. 07. 2020  –  Območje 1
85138313_2702775996444225_439383306228727808_o.jpg
85138313_2702775996444225_439383306228727808_o.jpg

Predlog sodi na področje spodbujanja bralne kulture pri najmlajših. Pozitiven učinek skupnega družinskega branja v zgodnjem otroštvu ne pomeni le razvoja otrokovih jezikovnih kompetenc, temveč je osnova za pridobivanje znanja tudi odraslih na vseh področjih človekovega delovanja. Branje ima pozitivem učinek na razvoj govora, zgodnjo in kasnejšo pismenost, socialno razumevanje, čustveno stabilnost. Otroci vse manj posegajo po knjigah in se zatekajo v digitalne vsebine, problem pa je tudi pomanjkanje domačih knjižnic.

Predlagamo "knjižno akcijo" v koprskih javnih in zasebnih vrtcih, ki bo spodbujala družinsko branje in bo omogočila "vstop" knjige primerne otrokovi starosti in razvoju v njihovo domače okolje. S tem bomo nagovorili tudi otroke, ki s starši ne obiskujejo knjižnic in v svojem domačem okolju nimajo knjig. Spodbudili bomo k skupnemu branju, nagovarjali tudi strokovne delavce in starše. Z dobrimi temelji družinske bralne pismenosti je tlakovana tudi pot k medijski pismenosti, prepoznavanju lažnih novic in bolj strpnemu dialogu.

Projekt bi se izvajal v dveh fazah, najprej bi pripravili srečanje s strokovnimi delavci v vrtcu, ki bi jih seznanili s pomenom branja v domačem okolju in književne vzgoje v vrtcih. Sodelovali bi strokovnjaki na tem področju- Tilka Jamnik, Anja Štefan... Za izposojo bi vsaki vrtčevski skupini pripravili kovček s knjigami in navodili za starše. Vseboval bi tudi mapo v katero bi otroci in njihovi starši(dedki, babice) vlagali vtise, risbe ... o njihovih izdelkih bi se pogovorili v vrtcu in jih tudi priložnostno izpostavili.

Projekt bi se izvajal v vseh koprskih javnih in zasebnih vrtcih. Vrtec Koper in senmedela, Vrtec Delfino Blu in zasebni vrtci Račka, Mali mehurčki in Montessori.

Projekt bi se izvajal med januarjem in aprilom ter oktobrom in decembrom 2021 in 2022.

Pomembno bi vplivali na dvig bralne kulture in pismenosti pri najmlajših. Ozavestili bi starše o pomenu družinskega branja, saj branej na glas in poslušanje ustvarjata in krepita medčloveške vezi. Tudi strokovne delavce v vrtcih bi opolnomočili in jih spodbudili h aktivnemu uvajanju knjižnih vsebin v njihovo delo. Branje najmlajšim spodbuja zdrav psihosocialni razvoj, interakcijo in empatijo, govorni razvoj in učne sposobnosti. Pravljice imajo namreč globoka moralna sporočila, rešujejo čustvene dileme, razvijajo odnos do sveta in krepijo samozavest.

Vsebina Znesek z DDV
kovčki1650,00
knjige6000,00
material za kovček (mape, listi...)i800,00
izobraževanje, delavnice2500,00
zaključna prireditev z razstavo izdelkov1500,00
Skupaj 12450

Vrednost projekta

12450 €