Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Srgaši - asfaltiranje dela makadamske ceste proti Fontani

Patricija Grižon  –  13. 07. 2020  –  Območje 2

Javna poljska cesta vodi do družinske hiše in do starega vodnega vira Fontana.

Makadamska cesta je dolga cca 300m, ob deževjih je vedno poplavljena, ker se nanjo steka voda iz glavne ceste. Stanovalci hiše (Srgaši 27), do katere ta cesta vodi, morajo vedno po vsakem deževju cesto na lastno pest popravljati in dovažati tampon.

Asfaltiranje dela ceste, od glavne ceste proti hiši št. 27, dokler je sredstev.

 

Asfaltirati, urediti odvodnjavanje.

Projekt bi se izvajal na javni površini na parceli 1318/4.

V letu 2021.

Prebivalci na št. 27 in ostali vaščani, ki imajo tukaj njive ali gredo po vodo na izvir Fontana, bi imeli lepšo pot in manj problemov po deževjih.

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.