Participativni proračun

Srgaši - ureditev javne razsvetljave

Patricija Grižon  –  13. 07. 2020  –  Območje 2

V vasi je premalo javne razsvetljave. Čeprav vemo, da je MOK najbolj svetlobno onesnažena občina v državi, so posamezne vasi in naselja v občini premalo opremljena z javno razsvetljavo.  

 

Predagam postavitev štirih drogov javne razsvetljave.

Ponoči bi bila vas varnješa za vozače in tudi za pešče.

Potrebno bi bilo postaviti štiri droge z betonskim temeljem.

Droge javne razsvetljave bi se postavilo:

ob glavni cesti na ovinku pred hišo št. 29

ob glavni cesti na ovinku pod hišo št 28. na parceli 1318/4,

ob cesti nasproti hiše št. 2

ob cesti proti hiši št. 6

 

V letu 2021.

Izboljšala bi se vidljivost ponoči za vozače in pešče oz. sprehajalce.

Vrednost projekta

6800 €