Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj predlagane aktivnosti niso v pristojnosti Mestne občine Koper. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Ureditev fizioterapevtske ordinacije v koprskem mestnem jedru

Vesna Leskovic  –  13. 07. 2020  –  Območje 1

Predlog sestoji iz ureditve fizioterapevtske ordinacije v mestnem jedru Kopra. Ta ukrep, kot osnovna zdravstvena storitev, bo namenjen vsem prebivalcem koprskega mestnega jedra in seveda drugim občanom Mestne občine Koper. Sedaj je na tem področju velik manko, saj občani v samem občinskem sredšču mestne občine nimamo možnosti tovrstne storitve in se moramo voziti v druge občine oziroma, v najboljšem primeru, ven iz mestnega jedra.

Predlagamo ureditev prostorov, kjer bi se izvajala javna storitev fizioterapije. Gre za ukrep, ki bo vsem prebivalcem občine in pa tudi prebivalcem širše regije izboljšal kvaliteto življenja in povečal dostopnost javnih zdravstvenih storitev. Bistveno se nam zdi dati poudarek tudi fizični dostopnosti tega prostora, z namenom olajšati obisk starejšim prebivalcem in osebam z gibalno oviranostjo. 

Poiskati je potrebno primeren prostor za izvajanja tovrstne dejavnosti, ga opremiti z vso potrebno medicinsko in drugo opremo ter zagotoviti izvajalca dejavnosti - fizioterapevta in po potrebi drugo zdravstveno oziroma receptorsko osebje.

Na dostopni lokaciji starega mestnega jedra. V bližini naj bodo postajališča mestnega potniškega prometa in parkirišča. Pri iskanju lokacije se mora vzeti v obzir zmanjšano gibalno sposobnost oziroma mobilnost starejših oseb in oseb z invalidnostjo. Predlagamo razmislek o lokaciji npr. na Pristaniški ulici ali nekje na nižje ležečem (ravninskem) predelu starega mestnega jedra.

Projekt naj se izvede do konca leta 2022, se pravi v časovnih okvirjih tega participatornega proračuna.

Dvignila bi se kakovst bivanja prebivalcev koprskega mestnega jedra, saj bi imeli bližje in bolj dostopno osnovno zdravstveno storitev, ki jo vsak od nas potrebuje vsaj enkrat v življenju. Še posebej pa bo to velik doprinos h kakovostnejšemu življenju oseb, ki tovrstno storitev še posebej in pogosteje potrebujejo, in sicer starejši občani in osebe z invalidnostjo. Prav za to skupino predstavlja prevoz v druge občine namreč največji problem. Starejši ljudje pogosto nimajo svojega avta in so odvisni od razpoložljivosti javnega prevoza. Do nekaterih lokacij, kjer se sedaj izvaja fizioterapija, vozijo ne prav pogoste avtobusne linije (npr. Terme Krka v Strunjanu), ki ustavijo več kot na kilometer oddaljenem postajališču. Fizioterapijo je potrebno ponovno spet zagotoviti v koprskem mestnem jedru.

Vsebina Znesek z DDV
Ureditev ordinacije za fizioterapijo 20000
Skupaj 20000