Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Tudi po pozivu za dopolnitev se ne da dovolj dobro razbrati vsebine predlaganega projekta. Predlog se ne umesti v glasovanje.

ureditev fitnesa/ov na prostem

Irena  –  30. 06. 2020  –  Območje 1

Med predlaganimi projekti imate tudi ureditev fitnesa na prostem, na več območjih naše občine.

Predlagam vam, da jih enotno ureditev po priloženem projektu. 

Kot dodatni lokaciji pa območje Žusterne (pri bodoči plaži) in območje zaprte Obalne ceste.