Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Cesta v zaselek Zonti

Sneeuw Vlok  –  13. 07. 2020  –  Območje 2

Ob nalivih se obcestni jarek takoj napolni tako, da čez cesto teče potok. 

Predlagamo obnovitev in razširitev ceste tako, da se bosta lahko srečala dva avtomobila in bo več prostora tudi za pešce in kolesarje, ki se radi odpravijo proti jezerom. Poleg tega je nujno potrebno poglobiti in urediti obcestni jarek, tako, da meteorna voda ne bo več zalivala ceste, kar je posebej nevarno pozimi, ko zmrzuje.

Potrebna bi bila ustrezna gradbena dela, da se zadeva trajno reši. Do sedaj se je namreč le pred vsakimi volitvami cesto malo pokrpalo, potem pa je voda kmalu naredila svoje in je bilo stanje enako kot prej. 

Projekt naj bi se izvedel na cesti pred zaselkom Zonti (KS Škocjan).

Projekt naj se izvede čimprej, zaradi prometne varnosti.

Izboljšala bi se prometna varnost za avtomobile, pešce in kolesarje.