Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Prade: ureditev pločnikov na križišču Ceste bratstva in Ceste Ivana Starca

Sneeuw Vlok  –  13. 07. 2020  –  Območje 4

Križišče je nevarno, ker ni pločnikov za pešce.

Predlagamo, da se uredi pločnike zato, da se bo izboljšala prometna varnost. Gre namreč za šolsko pot.

Pločnik naj se uredi tako, da ne bo v istem nivoju kot cestišče, kot je to sedaj, ampak naj bo višji za višino robnikov, kot so običajno poločniki za pešce.

Projekt naj bi se izvedel na križišču Ceste bratstva in Ceste Ivana Starca v Pradah.

Projekt naj se izvede do začetka novega šolskega leta 2020/2021. 

Po izvedbi projekta se bo izboljšala prometna varnost na šolski poti.

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in se bo ob izglasovanju izvedla primerna rešitev v finančnem okvirju.