Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

LUKINI-SOČERGA Ureditev rekreacijske točke in družabnega prostora na prostem

fan.jasmina  –  13. 07. 2020  –  Območje 5

Vas Lukini in Sočerga sta mali vasici v zaledju Kopra, kateri si že vrsto let trudita in nestrpno pričakujeta ureditev skupnega rekreacijskega prostora za naše male in velike vaščane.

Obe vasi se nahajata ob zelo prometni državni cesti, kjer žal nimamo urejenih prehodov za pešce in ne pločnikov, tako da se naši vaščani, predvsem pa otroci, ne morejo varno gibati na prostem.

 

Vaščani obeh vasi si že več kot 10 let prizadevamo, za ureditev varnega skupnega rekreacijskega prostora za druženje vseh generacij, kjer bi lahko varno na prostem izvajali številne športne in družabne aktivnosti.

Prepričani smo, da bi s tem projektom veliko pripomogli k večji povezanosti obeh vasi, večji rekreaciji naših otrok in jih  s tem stimulirali  k večjemu druženju na prostem in ne le v zaprtih prostorih, kot je to v zadnjih letih bil običaj. Trenutno se otroci obeh vasi, varno ne morejo zbirati na nobeni skupni točki.

Potrebno bo urediti dostopno pot, delni izkop parcele, ureditev parcele ter postavitev ograje. Čiščenje ostalega dela parcele, ki je trenutno zelo poraščeno. Načrt za postavitev malega igrišča s košem, načrt za postavitev fitnes naprav, gradbena dela za ureditev podlage za naprave, postavitev nadstreška, ureditev potrebne infrastrukture, voda elektrika...

Na parceli, ki je v lasti MOK, k.o. 2619 Sočerga, št.parcele 1866.

V letu 2021 in 2022.

S tem projektom bi pridobili veliko tudi naši starejši občani, saj zaradi oddaljenosti našega kraja od mesta se le-ti veliko zadržujejo doma in nimajo možnosti, da bi se na rekreacijo odpravili v Koper ali kam drugam.

Želimo si, da bi naši vaščani, predvsem pa naši otroci pridobili varen skupni prostor za rekreacijo, s katerim bi spodbudili njihovo športno aktivnost.

Rekreacijska varna tačko bi tako omogočila večjo povezanost obeh vasi in s tem vplivala tudi na bolj aktivno življenje vseh domačinov.