Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog. Prav tako predlagani objekt ni v celotni lastni Mestne občine Koper. Predlog se ne umesti na glasovanje.

Pokrito igralno območje za otroke

lukajuri  –  13. 07. 2020  –  Območje 1

Otroška igrišča na odprtem so pogosto pozimi, včasih pa tudi jeseni in spomladi, neuporabna zaradi slabega vremena. Zato predlagamo ureditev pokritega igralnega območja za otrokevkletnih prostorih Arene Bonifika.

Ureditev igral v pokritem območju, ki bi bila odprta le podnevi.

Nabava in motaža igral v kletnih prostorih Arene Bonifika.

 

Arena Bonifika.

Januar-Februar 2021.

Več uporabnih igralnih površin skozi celo leto.

Vsebina Znesek z DDV
Nabava in montaža igralnih površin 20000
Skupaj 20000