Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnovitev označb zgodovinskih stavb starega mestnega jedra z opisi

lukajuri  –  13. 07. 2020  –  Območje 1

Zgodovinske stavbe v mestnem jedru krasijo info table, kjer je zapisano njihovo poimenovanje in letnica nastanka. Večina teh tabel je razpadla, ali pa razpada, poleg tega so njihove informacije zelo skope.

Vse table, ki označujejo zgodovinske stavbe, se zamenja z novimi, ki bodo poleg osnovnega poimenovanja tudi nosile krajši opis objekta in QR kodo, preko katere bo mogoče dostopiti do več informacij o zgodovini stavbe in posledično mestnega jedra.

Projekt bi izdelela Mestna občina Koper v sodelovanju z Zavodom za kulturno dediščino in Pokrajinskim muzejem Koper. V prvi polovici leta 2021 bi se pripravilo vso gradivo in oblikovalo table, v drugi polovici leta pa bi se jih postavilo.

Projekt bi se izvajal po vseh zgodovinsko relevantnih stavbah mestnega jedra, ki že danes nosijo stare in razpadajoče table.

Projekt bi se izvedel do konca leta 2021.

S prenovo tabel, bi mesto pridobilo na zgodovinski vrednosti, saj bi lahko tako njegovi prebivalci, kot obiskovalci, bolje spoznali njegove stavbe in posledično tudi njegovo zgodovino.

Vsebina Znesek z DDV
Priprava gradiva in prevodi 3500
Oblikovanje2000
Tisk tabel9500
Montaža3500
Skupaj 18500

Vrednost projekta

18500 €