Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

SOČERGA - ureditev ceste do pokopališča SV. Kvirik ter ureditev vhoda

fan.jasmina  –  13. 07. 2020  –  Območje 5

Pokopališče Sv. Kvirik se nahaja na eni izmed zelo zanimivih turističnih destinacij v zaledju Kopra. Od tu si lahko ogledamo Naravni most ter Ušesa Istre, ki sta v zadnjih letih privabila ogromno turistov v naš kraj, Število obiskovalcev se je v zadnje času, predvsem zaradi COVID 19, zelo povečalo in s tem obremenilo vaško cesto, ki vodi do pokopališča.

Cesta je v zadnjem letu utrpela ogromno poškodb in je trenutno v zelo slabem stanju. Na cesti so se pojavile ogromne razpoke in velike luknje, ki so za vozila zelo nevarne.

Potrebno bi bilo opraviti sanacijo dotrajanega asfalta in zaradi ozke ceste, na določenih predelih, celo razmisliti o razširitvi, da se lahko vozila varno odmaknejo, ureditev parkirišča pri pokopališču ter ureditev vhoda v pokopališče.

Vhod se trenutno nahaja na zelo strmem klancu in je v primeru slabega vremena zelo nevaren.

Popravilo razpok in lukenj v asfaltu, razširitev določenega dela ceste,  ureditev parkirišča, ureditev varnejšega vhod v pokopališče. 

K.O. 2619 SOČERGA

Pacela: 1151 in 1757/3.

V letu 2021

Vaščani bi pridobili varnejšo cesto do pokopališča ter varen vhod.

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.