Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev varne pešpoti za otroke na Vergerijevem trgu in Trubarjevi ulici

lukajuri  –  13. 07. 2020  –  Območje 1

Območje Vergerijevega trga in Trubarjeve ulice med stavbo občinske uprave in osnovno šolo je območje tako avtomobilskega, kot peščev. Takšna mešana območja so za pešče zelo nevarna, omemjeno območje pa je toliko bolj nevarno, saj vozila tam tudi parkirajo, zraven pa se nahaja osnovna šola od 1. do 5. razreda, kar pomeni, da na tem območju hodijo (in pogosto tekajo) tudi mali otroci.

Ureditev zaščitene pešpoti, ki bi peščem omogočila varen prehod območja, predvsem od dvigala do Severne obvoznice do ulice, ki vodi na Titov trg, bi močno povečala varnost ljudi, predvsem otrok, na tem območju.

Projekt bi izvedela Mestna občina Koper, ki bi pešpot označila in primerno varovala s količki.

Projekt bi se izvedel na območju Vergerijevega trga in Trubarjeve ulice v Kopru.

Projekt bi se izvedel v do konca aprila 2021.

Po izveden projektu bi se povečala varnost za vse uporabnike tega prostora, predvsem peščev in otrok, ki se tu pogosto nahajajo.

Vsebina Znesek z DDV
Označba pešpoti in postavitev količkov 7000
Skupaj 7000

Vrednost projekta

7000 €