Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Izdelava nadstreška na skate parku "Bali"

Anonimno oddan predlog  –  13. 07. 2020  –  Območje 1
Prostor za pokritje
Prostor za pokritje

V zadnjem letu so si mladi rolkarji in BMX kolesarji s podporo starejših občanov s prostovoljnim delom ustvarili skate park na betonski ploščadi nekdanjega balinišča „4. julij“. Zaradi atraktivnosti lokacije s krasnim pogledom na morje in možnosti varnega spremljanja športnega udejstvovanja mladih urbanih športnikov, se je prostor hitro prelevil v pravo medgeneracijsko stičišče na območju Markovca.

Prostor je vsakodnevno bolj obiskan s strani mlajše in starejše populacije, ki tam rada športa in sproščeno uživa svoj prosti čas. Površine, ki omogočajo varno opazovanje dogajanja na skate parku „Bali“ in kjer se običajno zadržuje največje število ljudi, tudi ob slabem vremenu, niso pokrite. Nadstrešek bi torej veliko pripomogel k kvaliteti življenja na tem prostoru, ki je vse bolj priljubljen pri lokalni mladini in ostalih generacijah.

 

Predlog obsega izdelavo nadstreška ob skate parku „Bali“. Nadstrešek bo omogočil kvalitetno preživljanje prostega časa lokalne skupnosti na priljubljenem prostoru. 

 

Nadstrešek v velikosti 75 kvadratnih metrov na višini 2,80 metra bi bilo potrebno izdelati iz železne konstrukcije in kritin. Za podporo konstrukcije bi deloma izkoristili že obstoječe zidove in ograje. Dodati bi bilo potrebno 4 podporne stebre, ki bi lahko bili zavarjeni ob tla, na prav tako že obstoječe temelje za stebre nekdanjega nadstreška nad baliniščem.

 

Projekt bi se izvedel na Ulici Vena Pilona 28 na Markovcu, kjer na betonski ploščadi nekdanjega balinišča balinarskega kluba „4. julij“ sedaj stoji skate park, ki so ga mladi urbani športniki v čast nekdanjega balinišča imenovali „Bali“.

Glede na relativno nezahtevnost projekta bi se lahko izvedel že v začetku leta 2021.

 

Projekt bi omogočil veliko bolj kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa lokalne skupnosti, ki se čedalje bolj številno zbira na tem območju, ki je že obrodilo sadove medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljnega dela. S streho nad glavo bi se vezi med generacijami lahko pletile tudi ob slabem vremenu, hkrati pa bi v vročih poletnih dneh športno aktivna mladina pridobila prijetno senco.

Vsebina Znesek z DDV
železni profili 6000
kovinska strešna kritina5000
varjenje in sestavljanje9000
Skupaj 20000