Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Ureditev pločnika in razsvetljave v Škocjanu (odcep za Bonine)

Vesna Grgić Ristić  –  14. 07. 2020  –  Območje 2
Skocjan_plocnik_razsvetljava_jasek.jpg
Skocjan_plocnik_razsvetljava_jasek.jpg

V zadnjih letih se je v Škocjanu povečalo število mladih družin z otroki ter tudi število vozil, ki vozijo skozi naselje. V predlogu izpostavljamo cestni odsek, ki je vse bolj obremenjen z vozili in pešci. Ob cesti, ki nima urejenega predela za pešče, otroci vsakodnevno hodijo v šolo in na šolsko igrišče. Poleg tega se ob cesti sprehajajo in ga uporabljajo družine z vozički, krajani in ostali priložnostni sprehajalci. Odsek je nevaren tako za pešce kot tudi za voznike, saj je nepregleden in neosvetljen.

Na ovinku se nahaja tudi odkrit jašek, katerega je potrebno primerno urediti, saj obstaja nevarnost, da bi se lahko kdo ob odprtinah spotaknil in poškodoval.

Predlagamo ureditev pločnika ob cestišču, ureditev jaška in postavitev razsvetljave za boljšo preglednost in varnost na tem območju.

Predlagamo izgradnjo cca 70 metrov pločnika in podporno armirano betonsko ploščo oziroma zidu na ovinku (cca 15 metrov) - če se bo projektant odločil za reševanje problema z izgradnjo zidu za zaščito korone.

Na cestnem odseku bi se postavilo 1-2 ulični svetilki.

Pri izgradnji pločnika se ustrezno predela jašek in zapre stranske odprtine.

Projekt bi se izvajal v Škocjanu, pri odcepu za Bonine.

V čim krajsem času, saj se krajani vsakodnevno sprehajajo na nevanem in nepreglednem cestnem odseku, ki nima urejene varne pešpoti.

Z izvedbo projekta bi izboljšali kvaliteto bivanja krajanov, predvsem otrok in mladih družin ter ostalih sprehajalcev. Poleg tega bi z razsvetljavo in ureditvijo pešpoti prispevali k večji preglednosti in varnosti tudi za voznike.