Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Prehod za pešce do AP Dolani, ter plocnik

flyangel666@gmail.com  –  14. 07. 2020  –  Območje 4

Zelimo si prehod za pesce do AP Dolani (velika AP, kjer tudi obracajo avtobusi), katera se nahaja neposredno na drugi strani ceste. Ker tam se vozila pripeljejo z veliko vecjo hitrostjo kot je dovoljena si zelimo, da je le ta prehod postavljen na hitrostni oviri. Poleg tega ni niti plocnika kateri bil bil povezan z AP. V soseski je veliko šoloobveznih otrok, za katere si zelimo varen dostop do AP (prehod+plocnik), kakor tudi do sole (plocnik).

Prehod za pešce do AP Dolani, ter plocnik

Prehod za pešce do AP Dolani, ter plocnik

Dolani

Cim prej

Varnost

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.